“De scholen naderen de herfstvakantie. Een goed moment om eens te kijken naar waar we vandaan komen en wat er inmiddels is bereikt. In het verleden waren we vanuit Sportify Kids op zoek naar een systeem dat ons proces van planning vervoer van de kinderen van en naar de BSO’s kon ondersteunen. Er bleek toen dat zo’n systeem niet bestond, omdat het te complex was om hier software voor te ontwikkelen.

Desondanks heeft KOVnet het aangedurfd om hiervoor een systeem te ontwikkelen, dat inmiddels is gerealiseerd en door ons met succes in gebruik is genomen. Het systeem ondersteunt ons proces van planning vervoer vanaf het begin, door de koppeling met de presentielijsten en door de basisplanning van het vervoer, tot aan het eind, waarbij de lijst ‘Gepland vervoer’ signaleert als er in een auto teveel kinderen zijn ingepland en wanneer een auto op hetzelfde moment staat ingepland voor meer dan 1 chauffeur. En om niet te vergeten, de App waarmee de ingeplande ritten  voor de chauffeurs zichtbaar zijn op hun mobiel.

De implementatie bij Sportify Kids vond voor de zomer van dit jaar plaats. De nadruk lag voor ons toen op een goede werking van het systeem richting chauffeurs en de medewerkers van de BSO’s. Na de zomer lag de nadruk op de verfijning van de beschikbare functies voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de planning van het vervoer en momenteel wordt er nog gewerkt aan de laatste losse eindjes op dit gebied.

Inmiddels is het systeem stabiel en verheugen we ons op de wijze waarop ons proces door het systeem wordt ondersteund. Ik realiseer mij dat de ontwikkeling voor KOVnet een grote uitdaging was en tezamen met onze waslijst aan verzoeken om verbetering, veel energie heeft gevraagd. Daarom een groot compliment hiervoor aan jou en allen die er binnen de organisatie van KOVnet aan hebben meegewerkt om het systeem voor de vervoersplanning te bouwen!”

Harry van Zurk
Planning Vervoer

Sportify Kids

Benieuwd naar de Vervoersplanning van KOVnet voor uw BSO? Klik hier voor meer informatie.